Challenges

Bij PRICE werken we in wisselende teams aan challenges. Elke challenge is uniek. We combineren denken en doen in de zoektocht naar circulaire oplossingen. We bedenken en onderzoeken nieuwe innovaties. We doen experimenten en tests in de praktijk. Dit brengen we samen in het PRICE: ActieLab.

Hoe werkt een challenge?

Van bos naar bouw

Biobased bouwen is het gebruiken van biologische en organische materialen. Deze zijn gemaakt van hout, hennep, vlas, stro, of de wilde reuzebereklauw. Deze materialen kunnen altijd terug naar de natuur, leveren gezondheidsvoordelen op en kunnen we in theorie oneindig kweken. En het levert milieuvoordelen op..

Van slopen naar oogsten

Het terugwinnen en opnieuw inzetten van bestaand materiaal uit de gebouwde omgeving noemen we Urban Mining. Vaak degraderen deze materialen in kwaliteit en worden gestort als fundering onder wegen. Wanneer de levensduur van een gebouw voltooid is wordt het gesloopt. Hoe maken we demonteren minder arbeidsintensief en kostbaar? ​

Circulaire gebiedsontwikkeling

Circulaire Gebiedsontwikkeling gaat over het begrijpen, respecteren en positief bevorderen van het metabolisme van een gebied. De stofwisseling door een regio of stad bekijken we vanuit de thema’s klimaatbestendigheid, water, biodiversiteit, materialen, energie en mobiliteit. Het gebied en de stad is het knooppunt waar al deze thema's en grondstoffenstromen samenkomen.