Belastingen zijn belangrijke financiële prikkels die economie vormen en sturen. Ze zorgen ervoor dat bepaalde oplossingen meer financieel haalbaar of winstgevend zijn dan anderen. Momenteel hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt met hoge kosten, en een dreigend grondstoffentekort. Het zou dus goed uitkomen (circulariteit bevorderen) als arbeid goedkoper wordt, en grondstoffengebruik duurder. Toch zijn belastingen op werk nog hoog, en op grondstoffen juist laag: dit stimuleert bijvoorbeeld dat we sneller iets weggooien en vervangen dan het laten repareren. Ook wordt hierdoor slopen aantrekkelijker dan demonteren: nieuwe grondstoffen zijn (relatief) goedkoop, en demontage is vooral mensenwerk, en dus duur. Kortom, het pad naar een circulaire economie wordt een heel stuk steiler door deze belastingstructuur. Daarom willen wij aantonen dat het anders kan – en moet.

We richten ons bij deze challenge op:

  • Aantonen van het belang van een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen voor de business case van circulaire bouwprojecten

Voor deze challenge werken we samen met:

  • Copper8
  • Gemeente Almere
  • Arcadis, Stichting Circuloco
  • The Voice of Urban Nature: Amsterdam-Almere paviljoen van Gemeente Amsterdam en Gemeente Almere
  • Goldschmeding Foundation
  • The Natural Pavilion
  • Biobased Creations
  • Paprika Paviljoen
  • Het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Klinkt goed toch? Doe je mee? 

Ontwerp & voorbereiding

Tijden de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 timmer we, ook achter de schermen timmeren we aan de weg. Met onze pilot Fiscale Vergroening in de bouw kijken we tijdens de Floriade wat een groene businesscase kan betekenen voor de deelnemende paviljoens.

Delen van de resultaten

We zijn natuurlijk benieuwd: wat is de uitkomst van de groene businesscase? En welke conclusies en lessen kunnen we hieruit trekken?

ALLY maakt mogelijk

Lieve Almeerder, Floriade Expo is bijna voorbij en dat betekent dat het terrein een nieuwe bestemming krijgt. Voordat dit plaats kan vinden moet er nog een hoop gebeuren en daar kun jij een handje bij helpen. We organiseren daarom twee dagen waarin we je uitnodigen om...

ALLY maakt mogelijk

Lieve Almeerder, Floriade Expo is bijna voorbij en dat betekent dat het terrein een nieuwe bestemming krijgt. Voordat dit plaats kan vinden moet er nog een hoop gebeuren en daar kun jij een handje bij helpen. We organiseren daarom twee dagen waarin we je uitnodigen om...

Biobased Bites (online lunchtalks)

Biobased Bites - lunchtalks (Jan Willem van de Groep + Atto Harsta) vanuit the Natural Pavilion op de Floriade. In een tweewekelijkse serie van zeven (digitale) lunchtaks live vanaf de Floriade praten Atto en Jan Willem met gasten over de biobased innovaties die zijn...

Biobased Bites (online lunchtalks)

Biobased Bites - lunchtalks (Jan Willem van de Groep + Atto Harsta) vanuit the Natural Pavilion op de Floriade. In een tweewekelijkse serie van zeven (digitale) lunchtaks live vanaf de Floriade praten Atto en Jan Willem met gasten over de biobased innovaties die zijn...

Biobased Bites (online lunchtalks)

Biobased Bites - lunchtalks 𝗕𝗶𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗕𝗶𝘁𝗲𝘀 – 𝗛𝗲𝘁 𝗪𝗶𝗸𝗶𝗵𝘂𝗶𝘀 & live vanuit de huiskamer, De Stripmaker Almere Is zelfbouw een oplossing die bij kan dragen aan de wooncrisis. Kunnen starters hun woningen niet voor aanzienlijk minder geld zelf gaan bouwen. Het Wikihuis...

4
5

Word je enthousiast van deze challenge? Heb jij onmisbare input? Of ken je iemand die niet mag ontbreken? Laat van je horen!