Belastingen zijn belangrijke financiële prikkels die economie vormen en sturen. Ze zorgen ervoor dat bepaalde oplossingen meer financieel haalbaar of winstgevend zijn dan anderen. Momenteel hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt met hoge kosten, en een dreigend grondstoffentekort. Het zou dus goed uitkomen (circulariteit bevorderen) als arbeid goedkoper wordt, en grondstoffengebruik duurder. Toch zijn belastingen op werk nog hoog, en op grondstoffen juist laag: dit stimuleert bijvoorbeeld dat we sneller iets weggooien en vervangen dan het laten repareren. Ook wordt hierdoor slopen aantrekkelijker dan demonteren: nieuwe grondstoffen zijn (relatief) goedkoop, en demontage is vooral mensenwerk, en dus duur. Kortom, het pad naar een circulaire economie wordt een heel stuk steiler door deze belastingstructuur. Daarom willen wij aantonen dat het anders kan – en moet.

We richten ons bij deze challenge op:

  • Aantonen van het belang van een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen voor de business case van circulaire bouwprojecten

Voor deze challenge werken we samen met:

  • Copper8
  • Gemeente Almere
  • Arcadis, Stichting Circuloco
  • The Voice of Urban Nature: Amsterdam-Almere paviljoen van Gemeente Amsterdam en Gemeente Almere
  • Goldschmeding Foundation
  • The Natural Pavilion
  • Biobased Creations
  • Paprika Paviljoen
  • Het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Klinkt goed toch? Doe je mee? 

Ontwerp & voorbereiding

Tijden de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 timmer we, ook achter de schermen timmeren we aan de weg. Met onze pilot Fiscale Vergroening in de bouw kijken we tijdens de Floriade wat een groene businesscase kan betekenen voor de deelnemende paviljoens.

Delen van de resultaten

We zijn natuurlijk benieuwd: wat is de uitkomst van de groene businesscase? En welke conclusies en lessen kunnen we hieruit trekken?

Partnerbijeenkomst PRICE – Donkergroep – Van Wijnen (besloten bijeenkomst)

Op dinsdag 21 juni  en woensdag 6 juli 2022 organiseren PRICE, Donker Groep en Van Wijnen een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst op de Floriade. We gaan deze dagen aan de slag met het thema Natuurinclusief Bouwen (21 juni 2022) & Circulair bouwen (6 juli 2022)...

Partnerbijeenkomst PRICE – Donkergroep – Van Wijnen (besloten bijeenkomst)

Op dinsdag 21 juni  en woensdag 6 juli 2022 organiseren PRICE, Donker Groep en Van Wijnen een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst op de Floriade. We gaan deze dagen aan de slag met het thema Natuurinclusief Bouwen (21 juni 2022) & Circulair bouwen (6 juli 2022)...

PRICE dialoogontbijt (besloten bijeenkomst)

Op woensdag 22 juni 2022 organiseren we het Dialoog Ontbijt. We gaan aan de slag met de 10 challenges uit ons werkboek. Kom ook en schuif aan tafel bij de nieuwe economie om het verschil te maken.    Het ontbijt is niet alleen het beste begin van de dag, maar ook...

PRICE boekenclub: Babette Porcelijn

Op 6 juli organiseert PRICE haar eerste boekenclub, op het Floriade terrein! Tijdens de boekenclub gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van thema’s uit de nieuwe economie die een podium verdienen. Elke keer zetten we een boek in de spotlight, waarbij we samen met...

Stop Plastic Waste

Hoe komen we tot een drastische reductie van plastic afval? Die vraag staat centraal in het Stop Plastic Waste Event wat op 4 juni wordt georganiseerd tijdens de Floriade Expo 2022 door Rotaryclubs uit het district Midden-Nederland.   Het event bestaat uit...

4
5

Word je enthousiast van deze challenge? Heb jij onmisbare input? Of ken je iemand die niet mag ontbreken? Laat van je horen!