Training Circulair inkopen en aanbesteden op 10 september 2024 weer van start

Almere is een stad waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is. De transitie naar duurzame inkoop en aanbesteding is een belangrijk onderwerp in de duurzaamheidsagenda. De ambitie is om in 2030 helemaal circulair in te kopen en aan te besteden in verschillende domeinen. Door leveranciers en producenten actief te stimuleren om minder nieuwe grondstoffen en energie te gebruiken en minder afval te produceren, dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Waarom deze training?

Circulair inkopen en aanbesteden vraagt om een wezenlijk andere manier van denken en doen. In opdracht van de Gemeente Almere hebben PRICE en Copper8 de training ‘Circulair Inkopen en Aanbesteden’ ontworpen waarin dit uitgebreid aan bod komt.

Tijdens de training Circulair Inkopen en Aanbesteden ontwikkel je kennis over circulariteit zodat je allerlei circulaire taken en strategieën kunt bedenken, beoordelen én toepassen. Verschillende experts geven presentaties en begeleiden je intensief aan de hand van interactieve vraagstukken en concrete stappenplannen.

 • In 4 interactieve ochtenden van theoretische kennis en strategie naar een concreet stappenplan voor circulair inkopen en aanbesteden
 • Je kunt individueel of als (deel van een) team deelnemen
 • Aan de hand van een actueel of lopend inkooptraject of een realistisch vraagstuk als oefencase

Aanmelden

Voor wie is deze training?

Iedereen die werkzaam is bij de Gemeente Almere en betrokken is bij de inkoop of aanbesteding van producten of diensten.

Inkopers en collega’s die betrokken zijn bij aanbestedingen hebben een belangrijke functie in de transitie naar een circulaire economie. Zij creëren, vormen en sturen de markt door collega’s, partners en ondernemers al vroeg in de processen te vragen en uit te dagen om circulair te denken, produceren en leveren. Inkopers en aanbesteders kunnen echt het verschil maken door te werken vanuit circulaire principes en strategieën.

Wanneer je …

 • wilt bouwen aan een circulaire economie
 • wilt leren wat de essentiële stappen zijn van circulair inkopen
 • meer impact wilt leren maken in je werk, in je team, in je stad
 • wilt weten hoe je circulariteit kunt meten
 • wilt weten wat er verandert in de contractering
 • jezelf wilt ontwikkelen
 • voorloper wilt zijn in circulair inkopen en aanbesteden

… is deze training zeker wat voor jou!

“De training Circulair Inkopen en Aanbesteden biedt herkenbare voorbeelden, praktische toepassingen en kennis van de sprekers en begeleiders.”
Tufan Baskal, Projectmanagement en Contractvoorbereiding Stadsruimte

Inhoud van de training

Samen met collega’s doorloop je in een interactief programma alle essentiële stappen van circulair inkopen. Tijdens de vier bijeenkomsten werken jullie aan je eigen inkooptraject of een realistische oefencase en profiteer je van de expertise en begeleiding van professionals.

Sessie 1: Circulair inkopen met een concrete ambitie

Wat is circulariteit precies? En hoe zorg je ervoor dat je de ambitie voor jouw inkoopproces concreet maakt en dat deze past bij jou en de organisatie? Hoe stel je de juiste vragen aan de markt? Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je om circulariteit te concretiseren bij inkopen en aanbesteden en welke praktische hulpmiddelen je daarbij kunt gebruiken. Gelukkig hoef jij het wiel niet opnieuw uit te vinden en zijn er genoeg voorbeelden uit de praktijk die we met je delen. Naast het behandelen van de theorie, gaan we aan de slag met het opstellen van een ambitiedocument voor jouw opgave.

Sessie 2: Interne en externe samenwerking

Na het opstellen van het ambitiedocument gaan we aan de slag met interne en externe samenwerkingen. Wat zijn de interne gevolgen van je circulaire ambitie? Welke stakeholders kun je hierin meenemen en hoe pak je dit aan? Hoe ga je vervolgens met de markt in gesprek over je ambitie en hoe zorg je ervoor dat je de juiste informatie krijgt? De interne en externe samenwerking staan centraal in deze bijeenkomst waarin wederom veel handvatten en concrete voorbeelden worden gegeven.

Sessie 3: Het meten van circulariteit

Welke eisen en criteria passen bij jouw circulaire opgave? En hoe meet of beoordeel je circulariteit? Wat is de rol van prijs in een circulaire aanbesteding? We staan uitgebreid stil bij alle middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Sessie 4: Circulair contracteren en contractmanagement

In de vierde en laatste bijeenkomst staat contracteren centraal. Hoe zorg je ervoor dat gemaakte afspraken en beloftes na gunning ook echt worden opgevolgd? Hoe voeg je de juiste prikkels toe aan je contract? Daarnaast zullen we de training afsluiten met een case en quiz om alle kennis nog eens op te frissen!

Aanmelden

Over de training

De training ‘Circulair Inkopen en Aanbesteden’ is door PRICE en Copper8 ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Almere.

 • PRICE is het Praktijk- en Innovatiecentrum voor de Circulaire Economie.
 • Copper8 is een adviesbureau op het gebied van circulair ondernemen.
 • Gemeente Almere is koploper op het gebied van circulaire bedrijvigheid en maakt werk van de circulaire economie.

Studieboek

‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ van Cécile van Oppen, Godard Croon en Dirk Bijl de Vroe.

Belangrijke data

 • Sluiting inschrijving: 30 augustus 2024
 • Intakegesprekken: vóórafgaand aan de eerste sessie van de training
 • Eerste sessie: 10 september 2024 van 9:30 – 13:30 uur
 • Tweede sessie: 24 september 2024 van 9:30 – 13:30 uur
 • Derde sessie: 8 oktober 2024 van 9:30 – 13:30 uur
 • Vierde sessie: 22 oktober 2024 van 9:30 – 13:30 uur
 • Uitreiking certificaten: 22 oktober 2024
 • Reflectiegesprekken: binnen 2 weken na afronding van de training 

Locatie training

De trainingssessies met een duurzame lunch vinden plaats bij PRICE, Archerpad 8 in Almere. Dit is het vroegere Haddock-gebouw op het Floriade-terrein.

Meer informatie

Voor meer informatie of speciale verzoeken kun je contact opnemen met Sander Kraaij via duurzaaminkopen@almere.nl.

 • 4 ochtenden met lunch van 9:30 – 13:30 uur bij PRICE, Archerpad 8, Almere
 • 8 uur studiebelasting tussen de sessies (dus 3 x 8 uur)
 • Presentaties en intensieve begeleiding door experts van Copper8, PRICE en afdeling Inkoop Gemeente Almere
 • Inclusief intakegesprek, studieboek en presentaties, certificaat na afronding, reflectiegesprek, voucher voor 2 begeleidingsuren na de training
 • Kosteloos en onder werktijd

Inschrijving

Wanneer je werkzaam bent bij de Gemeente Almere en betrokken bent bij de inkoop of aanbesteding van producten of diensten, ben je van harte welkom je in te schrijven voor deze training. Voor de training die op 10 september 2024 start, is inschrijving mogelijk tot 30 augustus 2024.

  Aanbevolen nieuws artikelen: