Hoe werkt een challenge?

Een challenge is een vraagstuk die we omzetten naar een concrete opdracht.. 

We brengen partijen samen en denken mee over uitdagingen die voor ons liggen. Van de tekentafel tot aan het prototype: samen gaan we op zoek naar antwoorden. In wisselende teams wordt er gewerkt aan circulaire projecten. Regie en eigenaarschap liggen hierbij telkens bij een andere partij. De ene keer staat een grensverleggend onderzoek centraal, de andere keer gaan we aan de slag met vragen uit het bedrijfsleven.

Input

Kans of uitdaging

Een challenge kan starten vanuit het onderwijs, een vraag uit de markt of de overheid. Ook start PRICE eigen challenges, als we een kans zien. Elke challenge is dan ook uniek. We combineren denken en doen in de zoektocht naar circulaire oplossingen.

Fase 1
Analyse

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

1.1

Inovatie check

De grote vraag bij deze stap luidt: draagt het idee werkelijk bij aan systeemverandering binnen de circulaire economie? We helpen je graag het antwoord te vinden.

Vaak ben je al innovatiever bezig dan je zelf doorhebt. Samen met andere innovators zoeken we uit hoe jouw idee bijdraagt aan het veranderen van verschillende systemen. Kan je met jouw idee nóg meer impact maken wanneer je het vanuit een net ander perspectief benadert? En hoe kunnen andere stakeholders binnen het systeem helpen jouw idee verder te brengen? We komen er tijdens een workshop achter met behulp van een speciale innovatie-check. Met deze inzichten gaan we verder als we bij Fase 2 zijn aangekomen.

Na deze stap weet je hoe jouw idee onderdeel is van een groter geheel. Met deze kennis op zak kan je met dit project bijdragen aan een structurele verandering.

1.2

Project eigenaar

Nu is het belangrijk dat iemand zich ontfermt over het project. Dit is vaak de persoon die het idee heeft ingediend, maar dat hoeft niet altijd. Belangrijk is: de projecteigenaar voelt zich verantwoordelijk voor het aansturen van het proces en het vinden van de oplossing. Deze persoon heeft kennis over het challenge onderwerp en investeert – met plezier – de nodige inzet en tijd in het project. Daarnaast is leiderschapservaring gewenst, maar zeker geen vereiste.

PRICE biedt leiderschapstrainingen en verdere ondersteuning bij het invullen van deze rol. De projecteigenaar kan bijvoorbeeld advies inwinnen tijdens sessies met het expert-panel van PRICE en de aangesloten bureaus. Zo zorgen we er samen voor dat er een kundige en vooral enthousiaste projecteigenaar staat!

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

Fase 2
ROLLENVERDELING

2.3

Partnerschap in de keten

Fase 2 starten we met het uitdenken van de keten waar jouw project onderdeel van is. Je gaat achterhalen wie jouw ideale partner zou zijn (bijvoorbeeld een verwerker, leverancier of klant) en hoe de samenwerking met hen het beste in te vullen is. Heb je al mogelijke ketenpartners op het oog? Stap alvast op hen af!

PRICE beschikt over een hele hoop kennis over waardenketens en spijkert je hier graag over bij. Daarnaast heb je via PRICE toegang tot een breed netwerk en kan je geholpen worden bij het opzetten van partnerschappen en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Samen met de Regionale Ontwikkel Maatschappij Horizon organiseren we netwerksessies of matchmaking events.

Uiteindelijk heb je een goed beeld van de spelers in jouw waardenketen en hoe zij met elkaar verbonden zijn. In ieder geval één partner neem je mee naar de volgende stap

2.4

Projectteam samenstellen

Dit is het moment dat je jouw projectteam gaat samenstellen: met elkaar bouwen we aan de toekomst. Ga na wie je nodig hebt, met wie je graag wilt samenwerken en wie wat toevoegt aan het team. Het is belangrijk dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk worden verdeeld.

PRICE ondersteunt bij het vormen van het team en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Zijn er in deze fase al studenten met een passende afstudeeropdracht die willen aansluiten? Of is er een docent of onderzoeker die graag diens kennis en kunde inzet voor dit project? We komen er samen achter.

Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder verdeeld over de deelnemers. Na deze stap staat er een interdisciplinair team klaar om de handen uit de mouwen te steken!

2.5

Projectplan & budget

Samen met het team stellen we een realistisch projectplan op en maken we een eerste budgetverdeling. Denk hierbij aan het maken van een taakverdeling en een daarbij behorende tijdlijn. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en baten onder de verschillende ketenpartners.

Experts op het gebied van projectplanning en financiën komen hier in beeld. PRICE verzorgt een workshop Projectmanagement en experts beoordelen het plan en geven eventuele verbeterpunten. Daarnaast worden er connecties gelegd met organisaties met financieringsmogelijkheden zoals Horizon of EEF.

Op naar Fase 3 van de Innovatieversneller. It’s getting real now!

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

Fase 3
ONTWERP

3.6

Propositie ontwikkeling

De keten is in beeld, het team is gevormd, het plan is gemaakt. Nu is het tijd om het idee om te zetten in een concrete waarde-propositie. Om anderen te overtuigen van het idee ga je met jouw team aan de slag met een elevator-pitch. Je kunt uiteraard op steun van PRICE rekenen bij het schrijven én geven van een fenomenale pitch.

Je presenteert de pitch aan een panel van experts, waarin je uitgebreid feedback en tips ontvangt op het idee én jouw presentatie skills. Je leert wat de sterke punten van het plan zijn maar ook welke kansen er nog liggen. Alle feedback verzameld en verwerkt? Dan kunnen we door naar de volgende fase.

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

Fase 4
ECOSYSTEEM

4.7

Markt mobilisatie

Als het zware denkwerk is verzet en je je door de pitch heen hebt geslagen gaan we verder. Met zelfvertrouwen en een goed plan onder de arm brengen we het idee op de markt. Hoe ziet die markt er precies uit? Zijn er belangrijke concurrenten waar rekening mee gehouden moet worden? En zijn er al klanten in beeld? PRICE en Horizon helpen jou en jouw team bij deze stap.

Ook is dit hét moment om te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er bestaan. Hierbij krijgen jullie toegang tot een helder stappenplan om die subsidies binnen te harken, inclusief ondersteuning van ervaren subsidie-schrijvers.

Aan het eind van deze stap heb je een goed beeld van de markt en zijn er belangrijke contacten gelegd. De eerste gesprekken met potentiële klanten zijn gevoerd. Nu is het tijd om de blik te verbreden!

4.8

Educatieve kansen

Door samen te werken met onderwijsinstellingen kom je in direct contact met Flevoland’s echte bollebozen! Tijdens de tweejaarlijkse PRICE challenge markt kun je jouw project presenteren en nieuwe slimmeriken werven om van jouw idee een succes te maken. Studenten, docenten en onderzoekers denken mee over jouw onderzoeksvragen. Ook kunnen studenten helpen bij het maken, monitoren en uitvoeren van jouw project. Successen en geleerde lessen kunnen door hen bijgehouden en gedocumenteerd worden: handig bij mogelijke subsidieverantwoording of wanneer je wilt opschalen.

Aan het einde van deze stap heb je een beeld van de educatieve kansen en heb je jouw onderzoeksvragen op een rij. Deze inzichten nemen jij en je team mee naar de volgende fase.

Fase 5
Realisatie

5.9

Prototype ontwikkelen

Dan is eindelijk het moment daar: van tekentafel naar prototype. Dit is de fase voor uit proberen, fouten maken en leren van eerdere pogingen!

Het verder uitbouwen van het prototype doe je met alle eerder opgedane kennis uit het PRICE Innovatieversneller traject op zak. Om het idee concreet te krijgen kunnen jij en jouw team de trainingen Design Sprint of Rapid Prototyping volgen.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

Fase 6
Gebruik

6.10

Final prototype

You made it! De allerlaatste fase van de Innovatieversneller. Jij en je team gaan doelgericht te werk, met het oog op de kwaliteit, kosten en haalbaarheid van het plan. Er is tijd om verder te bouwen aan het prototype dat jullie hebben uitgedacht in Fase 5. De experimentele fase is voorbij en nu gaan jullie definitieve keuzes maken over het uiteindelijke product. Alle geleerde lessen worden toegepast in de praktijk. De stap wordt afgesloten met het opleveren van jullie eindproduct. Op naar het échte testen!

6.11

Testen

De eindstreep is in zicht! In deze fase wordt de werking van jullie prototype getest. Het testen doe je samen met een diverse groep: sommigen hebben kennis over het product, anderen zullen de uiteindelijke doelgroep vormen. Doet het wat het moet doen? Werkt het ook als anderen het gebruiken? Heeft de doelgroep er echt wat aan? Dit is hét moment om het prototype aan het werk te zien en antwoord te krijgen op de laatste prangende vragen. Hiervoor kan een speciale testdag georganiseerd worden.

6.12

Feedback & learning

De allerlaatste stap voordat we jou en jouw team loslaten. Het product is getest en de resultaten worden gedeeld met een breder publiek. Welke lessen zijn er geleerd? Wat zijn de mogelijkheden rondom opschalen? Zijn er belemmerende regels en wetten in het spel? En zijn er nog andere partners nodig om het product tot een succes te maken?

1.0

AANMELDING & INTAKE

We beginnen bij het begin: de aanmelding van jouw idee bij PRICE. Het team van experts beoordeelt in grote lijnen of het idee geschikt is voor deelname. Is het relevant voor Flevoland? Heeft het te maken met de circulaire bouw en/of leefomgeving? Liggen er innovatie kansen? Uiteraard denkt PRICE graag mee en bieden we volop inspiratie om jouw idee verder invulling te geven.

Experts tevreden? Door naar de volgende stap.

Output

Resultaat delen & vieren

Daar is ‘ie dan: de eindstreep. Jullie hebben het waargemaakt en dat is een podium waard. We zullen samen komen om de resultaten te presenteren aan publiek en panelleden. Naast het ontvangen van de laatste feedback is deze dag vooral bedoeld om jullie idee met de buitenwereld te delen. Iedereen is welkom deze dag. Onder andere beleidsmakers en onderwijsinstellingen zullen door de provincie worden uitgenodigd om te komen kijken. Wie weet ontmoet je tijdens het event potentieel nieuwe partners voor het vervolg van jouw idee!

Systeem
challenges

Van bos naar bouw

Biobased bouwen is het gebruiken van biologische en organische materialen. Deze zijn gemaakt van hout, hennep, vlas, stro, of de wilde reuzebereklauw. Deze materialen kunnen altijd terug naar de natuur, leveren gezondheidsvoordelen op en kunnen we in theorie oneindig kweken. En het levert milieuvoordelen op..

Van slopen naar oogsten

Het terugwinnen en opnieuw inzetten van bestaand materiaal uit de gebouwde omgeving noemen we Urban Mining. Vaak degraderen deze materialen in kwaliteit en worden gestort als fundering onder wegen. Wanneer de levensduur van een gebouw voltooid is wordt het gesloopt. Hoe maken we demonteren minder arbeidsintensief en kostbaar? ​

Circulaire gebiedsontwikkeling

Circulaire Gebiedsontwikkeling gaat over het begrijpen, respecteren en positief bevorderen van het metabolisme van een gebied. De stofwisseling door een regio of stad bekijken we vanuit de thema’s klimaatbestendigheid, water, biodiversiteit, materialen, energie en mobiliteit. Het gebied en de stad is het knooppunt waar al deze thema's en grondstoffenstromen samenkomen.

Begint het al te bruisen? Op zoek naar de juiste partners? Of heb je een prototype dat getest kan worden? We zijn reuze benieuwd! Laat het ons vooral weten.