MATERIAAL: WAT KUN JE MET DIERLIJKE RESTSTROMEN?

Wanneer: Donderdag, 14 maart van 9:30-13:00uur
Waar: PRICE, Archerpad 8 in Almere
Voor wie: architecten, ontwerpers, bouwers, docenten, studenten, beleidsmakers,
onderzoekers en geïnteresseerden op het gebied van circulair bouwen.

Programma:
09:30 – 10.00 uur: inloop & bezoek expo ‘I am Material’
10:00-10:45: lezing ‘biobased materialen van dierlijke afkomst’ door Els Zijlstra van MaterialMatchMaker, tevens curator van de expo ‘I am Material’
10.45 – 11.00 uur: pauze
11.00 – 12.00 uur: lezing ‘Red de Hollandse wol’ door Janne de Hoop van het Hollands Wol Collectief
12:00-13:00 uur: lichte lunch & bezoek expo ‘I am Material’

Biobased materialen staan enorm in de belangstelling, vooral die met een plantaardige afkomst. Maar hoe staat het met biobased materialen met dierlijke grondstoffen? Els Zijlstra praat je in deze lezing bij over de
ontwikkelingen binnen de biobased materiaalgroepen en de koolstofkringloop. Met een focus op het gebruik binnen de bouwwereld. Een 3D geprint huis van garnalenschildjes? Een gietvloer met oesterschelpen? Of lijm gemaakt van huiden? Els gaat er dieper op in. De plantaardige, maar vooral de dierlijke biomaterialen krijgen een podium in deze lezing. Plantaardige materialen slaan CO2 op, de dierlijke stoten het juist uit, maar van de dierlijke zijn de reststromen weer een nieuwe grondstof.

Weggooien is pure verspilling, dus hoe kunnen we het hoogwaardig inzetten? Het Hollands Wol Collectief legt vervolgens in de lezing ‘Red de Hollandse wol’ uit dat de 1,5 miljoen kilo schapenwol die op dit moment wordt verspild, een nieuw leven verdient. Janne de Hoop gelooft niet alleen dat wol een waardevol materiaal is dat weer efficiënt en duurzaam verwerkt kan worden tot mooie producten, ze laat zien dat het kan. Met het herstellen van de wolketen stelt ze een voorbeeld voor de circulaire economie vanuit een gezonde mix tussen idealisme en realisme. Ze vertelt er ons alles over in de hoop meer wol-ambassadeurs te creëren!

We sluiten de ochtend af met een lichte lunch. Dit moment biedt tevens de mogelijkheid de expo te bezoeken. De expo ‘I am Material’ toont de ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit binnen 10 materiaalgroepen, met een focus op de bouw. PRICE wil met deze expo en met deze middag zowel ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoekers en haar omgeving informeren, inspireren en met elkaar in contact brengen om de bouw van een circulaire leefomgeving te stimuleren en te versnellen! Toegang en parkeren is gratis, lunch, koffie en thee staan klaar.

We hopen je te zien!

Het PRICE-team

 

MELD JE HIER AAN

    Aanbevolen nieuws artikelen: