Circulaire Gebiedsontwikkeling gaat vooral over het begrijpen, respecteren en positief bevorderen van het metabolisme van een gebied. Veel duurzaamheidsoverwegingen en innovaties worden vooral toegepast op het niveau van het gebouw (bv. materiaalkeuzes & energie-efficiëntie). Op gebiedsniveau spelen vraagstukken zoals afstemmen van materiaal- en grondstoffenstromen, multimodale knooppunten van mobiliteit, slimme koel- en warmtetechnieken, afvalmanagement, groenstroken en biodiversiteit, klimaatbestendigheid en meer. De essentie van Circulaire Gebiedsontwikkeling is het zoeken van synergiën tussen al deze vraagstukken, en het verbinden van de verschillende schaalniveaus binnen Flevoland. ​

De uitdaging is dus om deze regelluwe regio met een integrale, sociaal én ecologische blik te benaderen. Hoe kunnen we slim samenwerken om Almere en Flevoland toekomstbestendig te ontwerpen en onderhouden? Hier is de ruimte in de breedste zin te vinden. Veel fysieke ruimte, een groot organiserend vermogen en toegang tot een effectief ecosysteem. Almere en Flevoland hebben dus unieke kansen voor cirulaire gebiedsontwikkeling.

Als hout wordt gebruikt in de bouw, wordt hiermee co2 vastgelegd. Bomen ademen co2 in en zuurstof uit, en halen door dit proces de koolstof uit de lucht, wat de opwarming van de aarde tegengaat. Hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos vervult een belangrijke rol in de transitie naar een biobased bouwsector. In de MRA Green Deal Houtbouw is afgesproken dat vanaf 2025, minimaal 20% van de nieuwe woningbouw gerealiseerd moet worden met houtbouw. ​Om dit te realiseren moeten bossen worden aangeplant & beheerd en nieuwe materialen, bouwmethodes en concepten worden ontwikkeld. Er moet onderzoek gedaan worden naar verschillende type materialen en hun eigenschappen. En moet er duurzaam worden opgeschaald zodat de prijzen van biobased bouwen concurrerender worden. Vergeet de eventuele belemmerende wet & regelgeving niet. Er is genoeg te doen! ​Biobased bouwen mainstream maken: kun jij bijdragen om dit voor elkaar te krijgen?

In deze uitdaging willen we zoveel mogelijk waardevolle materialen herwinnen uit bestaande urban mines, en zorgen dat alles wat we vanaf nu ontwerpen wordt gebouwd op een manier die er voor zorgt dat alles weer kan worden hergebruikt. Zo wordt het materiaal zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt: helemaal circulair dus. Om te laten zien dat dit wél al kan en gebeurt, ondersteunt PRICE verschillende projecten die deze uitdaging aangaan. Almere (en de rest van Flevoland) staat namelijk aan de vooravond van een gigantische sloop- óf demontage-opgave, te beginnen met Floriade, Almeerse scholen, en nog veel meer.​

Ons gezamenlijke doel is duidelijk: minder slopen, meer oogsten! Daarvoor starten we met een aantal projecten die bijdragen aan oplossingsrichtingen voor de sloop naar bouw. Zo wordt het slopen voor de bouw op een steeds grotere schaal toegepast, waarde van grondstoffen behouden en milieuimpact verminderd. ​Lees op de volgende pagina’s meer over de verschillende projecten.

Bij PRICE borgen we de lessen die we in vorige challenges hebben geleerd. Dit kun je terugvinden in ons archief. Kijk je mee?