Een positief contract: een positieve basis voor een duurzame samenwerking.

Een positief contract: de naam alleen klinkt al ambitieus. Maar wat is dit precies? En hoe kunnen wij dit inzetten? Afgelopen maand nodigden we 30 juristen uit in de PRICE HUB om het concept ‘positief contract’ te bespreken. Het oordeel? De experts zijn enthousiast. Maar wat is het nou eigenlijk? 

We vragen het aan jurist Hemke de Weijs, zij is gespecialiseerd in positief contracteren. De Weijs vertelt: “Er is al veel mogelijk, maar we zien dat het soms juist op het gebied van wet en regelgeving ‘spaak loopt’. Een goed voorbeeld: bij het Circuloco paviljoen op de Floriade wilden de urban miners alle elementen uit het paviljoen ‘lenen’ van het bouwbedrijf. Dit kan juridisch helaas niet: de eigenaar van het paviljoen wordt ook eigenaar van alle onderdelen en levert ze daarna weer terug aan het bouwbedrijf. Het mooiste zou zijn als het is zoals in de bibliotheek: je leent een boek, maar het blijft eigendom van de bibliotheek.”

Wat is positief contracteren?

Het begrip positief contracteren komt uit Amerika: daar heet het conscious contracting. Op een duurzame, verbindende en gelijkwaardige manier komen tot heldere afspraken. Dat klinkt veelbelovend toch? Hieronder een overzicht van kenmerken die een positief contract typeren:

Kenmerken van een positief contract

  • De begeleider fungeert als een soort mediator, is onpartijdig en verhoudt zich vanuit het midden tot alle partijen. Dat is anders dan in de traditionele wereld waar de advocaat wordt aangenomen door een partij en enkel de belangen van zijn opdrachtgever behartigt. Bij positief contracteren haal je nooit het onderste uit de kan voor één partij, het gaat immers om het gemeenschappelijk belang.
  • De verstrekte informatie komt van alle betrokken partijen. Een positief contract start met een vragenlijst die elke partij individueel invult. Deze vragenlijst en de antwoorden zijn inzichtelijk voor alle partijen en vormt de basis voor het contract. Hierin worden o.a. de belangen besproken.
  • Het contract is meestal bedoeld voor een samenwerking op de lange termijn. Gelijkwaardigheid en verbinding zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Alle partijen brengen waarde mee wat van belang is voor de ander en committeren zich aan een duurzame samenwerking.

En hoe werkt positief contracteren dan in de praktijk?

PRICE is een van de samenwerkende partijen in het Circuloco-project, een circulaire hub voor lokale makers. In de zoektocht naar een geschikte proeflocatie kwam de Floriade voorbij. Een prachtige tijdelijke locatie voor de circulaire hub die later op de Steiger geplaatst zal worden. Diverse partijen werden onderdeel van het project, ieder met eigen belangen maar hetzelfde doel: een tijdelijk paviljoen op een circulaire manier bouwen. De samenwerking werd op initiatief van PRICE vastgelegd in een positief contract. Een open, transparante vorm van contracteren, passend bij de doelstellingen van alle partijen. Want uiteindelijk willen we hetzelfde: een circulaire economie.

Circuloco tekent het positief contract. Foto: © Creativebros

Circuloco tekent het positief contract. Foto: © Creativebros

Op basis van vertrouwen samenwerken

Ook Jan Hoek, wethouder duurzaamheid, was enthousiast over deze manier van samenwerken. Hij vertelt:

“Je kunt elkaar in de ontwikkeling van dit mooie project wel aanspreken op wat je van elkaar verwacht en waar je elkaar op afrekent, maar nog veel beter is om er op basis van vertrouwen en gezamenlijke ambitie uit te komen en dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Door op een deze manier samen te werken, met oog voor de ander, kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde niet uitputten.”

Positief contracteren past heel goed bij de verbindende en aanjagende rol die PRICE speelt: met innovatieve concepten verbinden we partijen die samen iets bereiken wat ze alleen niet hadden gekund. Alleen door in vertrouwen samen te werken kunnen we een circulaire economie bereiken. Meer weten hoe het positief contract is toegepast in het Circuloco paviljoen? Je ziet het in onderstaande video. En ben je benieuwd hoe een positief contract voor jouw challenge of organisatie werkt? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer lezen? Dit zijn onze tips: 
1) Duurzaam Contracteren, Tijdschrift Conflicthantering, 2020-6, p. 47-51. Mazairac, van de Griendt en Van der Meulen.
2) Conscious Contracts, leidraad voor toekomstgerichte mediators. Tijdschrift Conflicthantering, 2016-2, p. 23-26. De Bruin en Pekelharing.
3) Bekijk de informatieve infographics van conscious contracting

    Aanbevolen nieuws artikelen: