#0001

Weerwater

In het hart van Almere ligt het Weerwater. Dat hier wat te behalen valt op gebied van circulariteit, staat als een paal boven water. We dagen je uit om mee te denken! 

Eerst even wat context: 

Het Weerwater is door de jaren heen steeds ondieper geworden door ophoping van zand en klei. Dit is niet goed voor het leven onder water: dieren en planten krijgen te weinig licht door het troebele water. Het overtollige zand en klei van de bodem wegscheppen kost veel geld en levert – behalve gezondere dieren en planten – te weinig op. Maar, misschien kunnen we wel wat met de bagger uit het water. Kunnen we bagger omzetten naar brandstof? Of verkopen als lokale scrub voor op je gezicht? Of zou het stevig genoeg zijn om er bakstenen van te gieten? We kunnen nog eindeloos veel mogelijkheden onderzoeken. Dan hebben we heel veel vliegen in één klap: een gezonder meer, een berg aan bruikbare grondstoffen, een circulair product, nieuwe banen op en rondom het Weerwater én winst halen uit wat voorheen afval was. 

We richten ons bij deze challenge op: 

  • Het ontwikkelen van producten met materialen uit het Weerwater 
  • Het verhogen van biodiversiteit in en om het Weerwater 
  • Waardecreatie & behoud van een gezonde plas 
  • Het koppelen van verdienmodellen: systeemdenken 
  • Het Weerwater als warmte-koude bron: wat moet hiervoor gebeuren? 

Voor deze challenge werken we samen met: 

  • Gemeente Almere 
  • Grondstoffen Collectief Almere (GCA) 
  • Windesheim 

Klinkt goed toch? Doe je mee? 

Fase

01

x-x-2021 – nu

Ontwerp en voorbereideing

De bagger, of slib, uit het Weerwater kan dus op ontelbare manieren worden ingezet. Het liefst doen we dat lokaal. Voordat we hiermee verder kunnen moeten we nadenken over de gevolgen van het weghalen en gebruiken van het slib. Is het slib verontreinigd? Wat doet het met de biodiversiteit als we al het slib uit het Weerwater scheppen? Of hoe grof, fijn, sterk, voedingsrijk of brandbaar is het slib? 

Dit soort vragen moeten beantwoord worden. Niet alleen door er over na te denken, maar door het te testen! Samen met marktpartijen en studenten zal onderzocht worden hoe dit in zijn werk gaat. Ook zal er samen met hen een business case opgesteld worden. 

Stap

02

In ontwikkeling

De volgende fase is nog in ontwikkeling. We kunnen daar nog hulp bij gebruiken. Heb jij een tof idee hiervoor? Laat van je horen! 

Price is
al bezig

15 september 2021 – PRICE challenge markt: de kick-off!

Studenten en challenge eigenaren gaan in gesprek: hoe kunnen wij samenwerken? Babette Porcelijn zal met ons in gesprek gaan: hoe zien wij een happy 2050? En wat is onze rol daarin als student/ondernemer/overheid etc?

20-23 september 2021 – Sail to the future

Op initiatief van Sail for the Future en het Practoraat CRE gaan we zeilend richting het Springtij Festival op Terschelling. In een 2 dagen durend innovatieprogramma worden HBO en MBO-studenten uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk uit...

29 september 2021 – Flevoland vastgoed

PRICE is te gast bij de 7e editie van de vastgoed dag! Waar gaan die 130.000 extra huishoudens in Flevoland straks werken, wonen en recreëren? Welke kansen bieden Lelystad Airport, de Lelylijn, Datacentrum Zeewolde en de Floriade 2022 voor economische groei en...

3 november 2021 – PRICE challenge markt

Studenten presenteren de bevindingen van de eerste PRICE challenge kick-off. Wat hebben zij ontdekt? Waar is nog ruimte voor verbetering? Ook zullen hier nieuwe challenges worden geïntroduceerd.

3 november 2021: workshop een frisse blik – storytelling

PRICE en REGGS dagen je uit om met een frisse blik naar je ondernemersverhaal te kijken. Met een goed verhaal wil je anderen inspireren en mee laten dromen, maar hoe doe je dat? De workshop ‘Een frisse blik - Storytelling’ is een van de bijeenkomsten voor het Almeerse...

Maart 2022 – PRICE challenge markt

Studenten presenteren de bevindingen van de eerste PRICE challenge kick-off. Wat hebben zij ontdekt? Waar is nog ruimte voor verbetering? Ook zullen hier nieuwe challenges worden geïntroduceerd.

14 april t/m 9 oktober 2022 – FLORIADE EXPO

PRICE op de Floriade Expo 2022! Deze tuinbouw expo vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, en in 2022 in Almere. PRICE zal samen met alle partners duiken in het thema 'Growing Green Cities'.

Mei 2022 – PRICE challenge markt

Studenten presenteren de bevindingen van de eerste PRICE challenge kick-off. Wat hebben zij ontdekt? Waar is nog ruimte voor verbetering? Ook zullen hier nieuwe challenges worden geïntroduceerd.

Word je enthousiast van deze challenge? Heb jij onmisbare input? Of ken je iemand die niet mag ontbreken? Laat van je horen!