Weerwater.

In het midden van Almere, ligt het Weerwater. Een plek waar volop kansen liggen om de voordelen van de circulaire economie zichtbaar te maken en rendementen/impact met reststromen te behalen.

Het Weerwater is door de jaren heen heel ondiep geworden. Een ondiep meer is ongunstig voor het voortbestaan van verschillende soorten dieren en planten (biodiversiteit). Uitdiepen (baggeren) van de plas is een optie. Echter, baggeren is kostbaar en alleen voor een betere biodiversiteit niet rendabel. Maar wat als we alle kansen die in en rond het Weerwater liggen combineren en zo de Weerwater waardeketen opbouwen? En als het baggeren náást een betere biodiversiteit ook oplevert dat we warmte kunnen leveren aan de Floriade of koeling aan de Schouwburg én dat we de bagger kunnen gebruiken voor bv bakstenen of een scrubcrème én dat we minder waterplanten hoeven te maaien, omdat het Weerwater dieper wordt, dan wordt het uitdiepen van het Weerwater wél een reële optie. Bovendien levert het extra financiële ruimte en werkgelegenheid op.

Bij de Weerwater waardeketen challenge is de aanpak van het slim verbinden van programma’s, projecten en bijbehorend kapitaal (systeemdenken) de spil en brengt de noodzakelijke versnelling in de circulaire transitie met zich mee. Maar hoe doe je dit nu in de praktijk?

Stap 1:

Actief

De wens bestaat om het slib dat uit het Weerwater wordt gehaald, lokaal in te zetten als een grondstof/materiaal. Het slib is trouwens niet verontreinigd. Een aantal vragen die beantwoord zouden kunnen worden: Wat betekent dat voor de biodiversiteit wanneer slib uit het Weerwater wordt gehaald? Om hoeveel slib gaat het? Welke interessante toepassingsmogelijkheden zijn er voor het slib? Binnen de opdracht past het om testen te gaan doen met het inzetten van het slib, zeer waarschijnlijk in samenwerking met geïnteresseerde marktpartijen. Ook zal een businesscase opgezet moeten worden.

Benodigdheden:

 

 • Vooruitdenker: Het vermogen om in scenario’s te denken en vooruit te lopen op toekomstige ontwikkelingen.
 • Systeemdenker: Inzicht hebben in de onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende systemen (progamma’s/projecten), en weten hoe deze te veranderen.
 • Conceptdenker: Denkt in concepten, nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen waarbij uitvoeringsmogelijkheden wellicht nog niet direct concreet te maken zijn.
 • Doener: Onderneemt direct actie wanneer zich kansen voordoen en stimuleert anderen hierin.
 • Onderzoeker en open minded: staat open voor nieuwe en niet voor de hand liggende ideeën en verbindingen.

  Stap 2:

  Ontwikkeling

  Een volgende stap in deze challenge, daar zijn we over aan het nadenken. Zo zouden we bijvoorbeeld verschillende business cases kunnen ontwikkelen voor het slib, of zijn er juist andere manieren om het slib in te zetten. Daarnaast liggen er nog vele opties rondom en in het weerwater: denk aan de waterplanten en de biodiversiteit. Zie jij nu al een kans liggen? Laat het ons weten.

  Samenwerken aan deze challenge?

  Is deze uitdaging voor jou interresant? Ben je op zoek naar de juiste partners? Of ben je op zoek naar specifieke kennis of ervaring? Laat het ons weten. Neem contact op met info@price-ce.nl